073-7872770 | 073-7872771

קרנות פנסיה

מהי קרן פנסיה?

קרן פנסיה היא מוצר פנסיוני לחסכון ארוך טווח, אשר בשונה מקופת גמל וביטוח מנהלים משלבת בתוכה גם כיסויים ביטוחיים לנכות ולשארים. המטרה העיקרית בהפקדת כספים לקרן פנסיה היא חסכון לגיל פרישה וצבירת כספים לחיים שאחרי היציאה לגמלאות, כמו גם ניצול הטבות מס בעת הפקדת הכספים.
אך לא פחות חשוב- במידה ומסיבה זו או אחרת( תאונה, מחלה וכו') יגיע העמית בקרן הפנסיה למצב של נכות- קיים כיסוי אשר מגן עליו עד לגובה של 75% מהשכר לפנסיה. בנוסף, אם חלילה הלך לעולמו- יקבלו שאריו סכום חודשי קבוע עד ל 100% מהשכר לפנסיה. קרן פנסיה מנוהלת בצורה של ערבות הדדית בין חברי הקרן, ומושפעת מתביעות לנכות ושארים של שאר חברי הקרן. לקרן פנסיה יתרון אשר אינו קיים במוצרים פנסיוניים אחרים בצורת אג"ח מיועדות מבטיחות תשואה של 4.86%+ מדד על 30% מנכסי הקרן.

למי זה מיועד?

בדומה לשאר המוצרים הפנסיוניים, גם קרן פנסיה מיועדת הן לשכירים והן לעצמאים. מאז ה 1.1.2008 קיימת חובה על כל מעסיק בישראל להפריש לעובדיו למוצר פנסיוני, ובתוך כך גם לקרן פנסיה. עובד חדש אשר מתחיל בעבודה חדשה ללא הסכם פנסיה קודם יהיה זכאי להפרשות לאחר חצי שנה בלבד וללא הפרשות רטרואקטיביות. זאת לעומת עובד שיש לו מוצר פנסיוני פעיל ממקום עבודה קודם. לגביו חלה חובה להפריש לפנסיה אחרי שלושה חדשים ורטרואקטיבית מהיום הראשון לעבודה אצל המעסיק החדש.

איזה סוגי קרנות פנסיה קיימים?

קיימים 4 סוגים מרכזיים של קרנות פנסיה-

 • קרן פנסיה ותיקה- קרנות שנפתחו עד ל 31.12.1994 ואשר פעלו בצורה של צבירת זכויות של 2% בשנה, עד למקסימום של 70%
 • קרן פנסיה חדשה מקיפה-  קרנות שנפתחו החל מה 1.1.1995 ואשר מקנות כיסויים לזיקנה, נכות ושארים
 • פנסיה תקציבית- פנסיה אשר משולמת מהתקציב השוטף של הגוף שבו עבד הגמלאי. ההפרשות להבטחת הפנסיה נעשות ע"י המעביד בלבד ולא הפרשות מצד העובד.
 • קרן פנסיה משלימה/ כללית- קרן פנסיה אליה מופקדים הכספים לטובת חסכון בלבד וללא כיסויים ביטוחיים( ברוב החברות). כמו כן, אינה כוללת אג"ח מיועדות מבטיחות תשואה. מיועדת בעיקר למי שכרו גבוה ומעוניין להפקיד לטובת קרן פנסיה מעבר לתקרת ההפקדה המותרת לקרן פנסיה.

מהי ההפרשה המקובלת לקרן פנסיה מקיפה?

ההפרשות המקסימליות עליהן חלות הטבות מס הן 8.33% לפיצויים, 7.5% תגמולי מעביד ו 7% תגמולי עובד. ההפרשות המקובלות על פי רוב הן 8.33% לפיצויים, 5% תגמולי מעביד ו 5% תגמולי עובד. יחד עם זאת חשוב ורצוי לעובד להגדיל את ההפרשות לתגמולי עובד מ 5% ל 7%. החשיבות היא כפולה- הטבות מס בעת ההפקדה והגדלת החיסכון לגיל פרישה ואיתו כמובן גם הקצבאות החזויות. ההפרשות על פי חוק( לפי צו ההרחבה לפנסיה חובה מאז 1.1.2008) עומדות על 6% לפיצויים, 6% תגמולי מעביד ו 5.5% תגמולי עובד.

מי מוגדרים כשארים בקרן הפנסיה?

 • אלמן/ אלמנה
 • יתומים- ילדים עד גיל 21
 • הורים- במידה והיו "סמוכים לשולחנו" של העמית שהלך לעולמו
 • יתום מוגדל- ילד מעל גיל 21, אשר אינו יכול לכלכל את עצמו כתוצאה מנכות מלאה, ואשר היה תלוי כלכלית בעמית שנפטר

כיצד ומתי ניתן למשוך את הכספים?

יש להבדיל בין משיכת כספי פיצויים וכספי תגמולים. את כספי הפיצויים ניתן למשוך בעת הפסקת עבודה. לגבי כספי התגמולים קיימת הבחנה בין כספים שהופקדו עד לסוף שנת 1999 ובין אלו שהופקדו מתחילת שנת 2000. נהוג חומר שלמעט מקרים ספציפיים ונקודתיים ולמעט מקרים בהם מתקבל אישור מיוחד, את כספי התגמולים בקרן פנסיה ניתן למשוך רק בגיל 60, בצורה של קצבה חודשית. משיכת כספי תגמולים אפשרית עוד קודם לכן אך במקרה כזה יחויב העמית בגובה המס השולי שלו או ב 35% (הגבוה מבין השניים).

האם בקרן פנסיה קיים מקדם קצבה?

הגמלה החודשית בקרן פנסיה תחושב בהתאם למקדם הקצבה בעת פרישת העמית. בשונה מפוליסות מנהלים קצבתיות עם מקדם מובטח, בקרן פנסיה לא קיים מקדם קצבה מובטח והוא תלוי תוחלת חיים.

מהם דמי הניהול שנגבים קרן פנסיה?

בהתאם לקביעת האוצר, דמי הניהול בקרנות הפנסיה החדשות המקיפות יעמדו על לכל היותר 0.5% לשנה מסך כל נכסי הקרן ו 6% על ההפקדות החודשיות.

איזה רמות סיכון קיימות בקרן פנסיה?

בדומה למוצרים פיננסיים ופנסיוניים אחרים גם בקרן פנסיה קיימות רמות סיכון שונות, אשר ניתן להתאימן למאפיינים הספציפיים של כל חוסך, כמו גילו, סמיכותו לגיל הפרישה, אהבת/ שנאת סיכון שלו וכו'.

מהו מסלול ביטוח בקרן פנסיה?

מאחר ובקרן פנסיה קיים גם כיסוי לנכות ולשארים בנוסף לקצבת הזיקנה, ניתן להתאים את מסלול הביטוח בקרן, כלומר את החלוקה/ מינון בין שלושת הכיסויים והזכויות הנ"ל, בהתאם לצרכיו של כל עמית. לשם ההקצנה, יש להניח שמסלול הביטוח של אישה רווקה בת 26 יהיה שונה מהותית מזה של גבר נשוי בן 54 עם 3 ילדים.
כמובן שניתן לעבור ממסלול ביטוח אחד למסלול אחר מכל סיבה שהיא, לרבות שינוי בצרכים המשפחתיים( חתונה, הולדת ילד נוסף וכו').

האם ניתן לעבור בין קרנות פנסיה השונות והאם יש לכך השלכות?

ניתן לעבור בצורה חופשית בין קרנות הפנסיה ללא קנסות ועלויות, אך כמובן שיש לקחת בחשבון את מכלול הפרמטרים בטרם מבצעים פעולה מסוג זה, כגון מצב בריאותי, דמי ניהול, תשואות, השוואה בין התקנונים השונים של קרנות הפנסיה ועוד.

איך בוחרים קרן פנסיה?

קרנות הפנסיה השונות נבדלות זו מזו במגוון רחב של פרמטרים. העיקריים שבהם-

 • תקנון הקרן
 • תשואות בחתכי זמן שונים שנקבעו ע"י האוצר
 • מדדי סיכון- שארפ, סטיית תקן וכו'
 • עלויות
 • חיתום רפואי
 • התייחסות לעיסוקים ספציפיים

התקנונים של קרנות הפנסיה מכילים לא פחות ממאות פרמטרים אשר רצוי שילקחו בחשבון וקיים שוני גדול בין החברות. לפיכך המשימה של בחירת קרן פנסיה אינה עניין של מה בכך ויש לשקול את העניין בכובד ראש בטרם קבלת החלטה.

למה Integrity?

 • הקצאת הנכסים
 • בחירת קרן הפנסיה
 • התאמת קרן הפנסיה לצרכים הספציפיים שלך
 • התאמות לאורך השנים בהתאם לשינויים בצרכים
 • בקרה ופיקוח
 • השוואת תשואות
 • שקיפות
 • אינטגרציה- בחירת הרכב נכסים ורמת סיכון בהתאם למכלול הנכסים
 • יש פרמטרים לא פחות חשובים מתשואות ועלויות
 • לא מספיק לבחור קרן פנסיה

בענף פועלות עשרות קרנות פנסיה וכל קרן טוענת לבכורה. תנו לנו לבחור עבורכם את קרן הפנסיה הטובה ביותר, עם התאמה לצרכים הספציפיים שלכם, בעלויות הנמוכות ביותר וברמת הסיכון שמתאימה לכם.

יש לכם שאלה?

מלאו את הפרטים נציג יחזור אליכם בהקדם.

לייעוץ חינם

דילוג לתוכן